01

Stefan Lorenz Sorgner
Helena Holmberg

A4 – nultý priestor
Karpatská 2, 811 05 Bratislava
Google mapa

18:00

Podujatie prebieha v anglickom jazyku,
zabezpečené je simultánne tlmočenie do slovenčiny.

Vstup je voľný.

V kurátorskej koncepcii, moderuje Boris Ondreička.

 

 

Stefan Lorenz Sorgner

Prof. Dr. Stefan Lorenz Sorgner vyučuje filozofiu na John Cabot University v Ríme a je riaditeľom a spoluzakladateľom organizácie Beyond Humanism Network. Pôsobí ako odborný asistent na Institute for
Ethics and Emerging Technologies (IEET), ako výskumný pracovník na EWHA Institute for the Humanities
v Soule a ako hosťujúci lektor v Centre etiky na Friedrich-Schiller- Universität v Jene. Hlavnými oblasťami
jeho výskumu sú Nietzsche, filozofia hudby, bioetika, meta-, post- a transhumanizmus. Okrem iných je
autorom knihy Metaphysics without Truth – On the Importance of Consistency within Nietzsche’s
Philosophy. (Utz Verlag, Mníchov 1999 a University of Marquette Press, Milwaukee WI. 2007, rev.);
Menschenwürde nach Nietzsche: Die Geschichte eines Begriffs. (WBG, Darmstadt 2010);
Transhumanismus: “Die gefährlichste Idee der Welt”!?. (Herder, Freiburg i. Br. 2016); Ranisch,
Robert/Sorgner, Stefan Lorenz (ed.) (2014): Post- and Transhumanism: An Introduction. (Peter Lang,
New York et al.). Je taktiež šéfredaktorom a zakladateľom vedeckého časopisu “Journal of Posthuman
Studies: Philosophy, Media, Technology”, ktorý bude od roku 2017 vychádzať vo vydavateľstve Penn
State University Press.

Posthumánne perspektívy

V posledných dekádach sa objavili rôzne posthumánne teórie. Potvrdzujú
široký diapazón pohľadov, no navzájom sa zhodujú v nasledovných troch
poznatkoch:

  1. Odklon od dualistickej k nedualistickej antropológii;
  2. Veľký nárast antropotechník ponúkajúcich možnosť vylepšenia schopností človeka, takže šanca na vznik postčloveka narastá;
  3. Postčlovek môže vzniknúť prostredníctvom digitálnych technológií, alebo s pomocou biotechnológií, pričom relevantnou je najmä oblasť genetiky. Tieto tri hlavné poznatky vedú k mnohým intelektuálnym, sociálnym, politickým, etickým a ekonomickým výzvam, o ktorých budem hovoriť v rámci mojej prednášky.

 

Helena Holmberg

Helena Holmberg je riaditeľkou Kunsthall Trondheim. V minulosti pôsobila ako kurátorka nadácie Index – The Swedish Contemporary Art Foundation v Štokholme. Okrem toho bola vedúcou bienále fotografie a filmu Xposeptember. Medzi jej projekty okrem iných patria: A Complicated Relation (Index a Kalmar Konstmuseum 2011), Manon de Boer: Encounters (Kalmar Konstmuseum 2013, publikácia vyšla v spolupráci Van Abbemuseum, OEI a Index, 2013). Lina Selander. Echo. The montage, the fossil, the sarcophagus, the x-ray, the cloud, the sound, the feral animal, the shadow, the room, and ”Lenin’s Lamp Glows in the Peasant’s Hut” (OEI, 2013). Od roku 2013 Helena Holmberg pracovala na založení Kunsthall Trondheim, novej inštitúcie zameriavajúcej sa na súčasné umenie v strednom Nórsku, ktorá bola slávnostne otvorená na jeseň 2016.

Helena bude hovoriť o role umeleckých inštitúcií a vzťahu medzi umením a politikou. Prečo je maľba politická? Alebo – umenie je o robení rozhodnutí.