02

Anna Daučíková
Laboria Cuboniks

A4 – nultý priestor
Karpatská 2, 811 05 Bratislava
Google mapa

28. 1. /17:00

Podujatie prebieha v anglickom jazyku,
zabezpečené je simultánne tlmočenie do slovenčiny.

Vstup je voľný.

V kurátorskej koncepcii, moderuje Boris Ondreička.