03

LaTasha N. Nevada Diggs
Reza Negarestani

A4 – nultý priestor
Karpatská 2, 811 05 Bratislava
Google mapa

18.2. /18:00

Podujatie prebieha v anglickom jazyku,
zabezpečené je simultánne tlmočenie do slovenčiny.

Vstup je voľný.

V kurátorskej koncepcii, moderuje Boris Ondreička.