04

Thomas Metzinger
filozof a zakladateľ  Association for the Scientific Study of Consciousness

A4 – nultý priestor
Karpatská 2, 811 05 Bratislava
Google mapa

25.2. /18:00

Podujatie prebieha v anglickom jazyku,
zabezpečené je simultánne tlmočenie do slovenčiny.

Vstup je voľný.

V kurátorskej koncepcii, moderuje Boris Ondreička.