06

Anjalika Sagar, Kodwo Eshun

THE OTOLITH GROUP

A4 – nultý priestor
Karpatská 2, 811 05 Bratislava
Google mapa

8.4. /18:00

Podujatie prebieha v anglickom jazyku,
zabezpečené je simultánne tlmočenie do slovenčiny.

Vstup je voľný.

V kurátorskej koncepcii, moderuje Boris Ondreička.