07

Srećko Horvat

Open Gallery
Baštová 5, 811 05 Bratislava

22.4. /18:00

Podujatie prebieha v anglickom jazyku,
zabezpečené je simultánne tlmočenie do slovenčiny.

Vstup je voľný.

V kurátorskej koncepcii, moderuje Boris Ondreička.