Anna Daučíková, 3 Práce

VÝSTAVA PREDĹŽENÁ DO 24. februára.

Vernisáž 26.1. o 19:00
Výstava 26.1. – 19.2. 2017, po – pia 14:00 – 19:00

Open Gallery, Baštová 5, Bratislava

 

Anna Daučíková (1950) je jedna z najvýznamnejších slovenských umelkýň vôbec,
pedagogička (v súčasnosti pôsobiaca na AVU Praha) a feministická/queer aktivistka
(spoluzakladateľka periodika Aspekt) a mnohé iné. Daučíková je u nás úplným umeleckým
predvojom kritiky heteronormatívneho dogmatizmu sociálneho súcna. Jej práce, skrze
problematiku re-artikulácie korporality a rodu s jasným vedomím prekérnosti (možno
i tyranie) identity (a následne rolí, ktoré hráme na základoch interpretácií daných
spoločenských scenárov / výkonu rituálov symbolických ekonómií), sú výzvami
k precíznejším, nestereotypným metódam seba-testovania. To je výsostne „osobné“,
teda nevyníma ani prebratie plnej zodpovednosti a zároveň pretenduje na širšiu uplatniteľnosť.
Ak Daučíková hovorí o „sebe“, tak prehodnocuje aj najprimárnejšie vzťahy senzo-
motorických (telesností) vo vzťahu k deskriptívnym či preskriptívnym etickými/kultúrnymi
(stelesneniam) koordinantám. Pracuje so sférou súkromia až po okraj intimity, ktorú vníma
ako prax neizolovanú od verejnej dynamiky — naopak, jej „osobné“ je výsostne politické
v najlepšom feministickom zmysle slova — ako sama hovorí: istú časť svojho „ja“
nepovažuje za vlastníctvo, ale ho chladnokrvne prepožičiava do služieb aktuálneho diskurzu.

V kontexte projektu Otázka vôle Anna Daučíková predstavuje v Open Gallery 3 práce:
„Kissing Hour“, video, 1997; „Personal Effort”, sériu fotografií, 1992-2002 (ktorá tu má
svoju premiéru) a autoportrétny triptych “Bez názvu”, ktorý postupne vznikol v Moskve
v 1988, v Bratislave v 1998, a v Prahe v 2017 (v najpodstatnejších sídlach jej života).

V rámci trvania výstavy sa uskutoční aj jej diskurzívny výklad za prítomnosti
Anny Daučíkovej. Termín zverejníme čoskoro.

Doteraz najrozsiahlejší vhľad do jej práce zostavil britský teoretik
a umelec Anthony Auerbach pre Futura, Praha, 2016:
http://www.vargas.org.uk/artists/anca_daucikova/daucikova_auerbach_text.html

Jej detailnejšiu biografiu nájdete tu:
http://vargas.org.uk/artists/anca_daucikova/cv.html