Chytanie, posúvanie, delenie vôle

(pohybová performancia)

29. 3. 2017 o 18.00 hod v Open Gallery na Baštovej 5

Srdečne Vás pozývame!

koncepcia: Petra Fornayová, Nóra Ružičková, Maja Štefančíková

participujú a performujú: Johana Belišová, Dorota Brázdovičová, Jakub Černošek, Petra Fornayová, Matúš Gavorník, Patrícia Chamrazová, Pauli Kentošová, Dominika Koššová, Tsudoi Masuda, Renáta Pintérová, Petra Pučeková, Michaela Rapavá, Viktória Revická, Nóra Ružičková, Maja Štefančíková, Vojtěch Strbačka, Martin Toldy, Erik Ždiľa

Kde je vôľa?
Je vôľa?
Vôľa?
Ľa!