Helena Holmberg

Helena Holmberg je riaditeľkou Kunsthall Trondheim. V minulosti pôsobila ako kurátorka nadácie Index – The Swedish Contemporary Art Foundation v Štokholme. Okrem toho bola vedúcou bienále fotografie a filmu Xposeptember. Medzi jej projekty okrem iných patria: A Complicated Relation (Index a Kalmar Konstmuseum 2011), Manon de Boer: Encounters (Kalmar Konstmuseum 2013, publikácia vyšla v spolupráci Van Abbemuseum, OEI a Index, 2013). Lina Selander. Echo. The montage, the fossil, the sarcophagus, the x-ray, the cloud, the sound, the feral animal, the shadow, the room, and ”Lenin’s Lamp Glows in the Peasant’s Hut” (OEI, 2013). Od roku 2013 Helena Holmberg pracovala na založení Kunsthall Trondheim, novej inštitúcie zameriavajúcej sa na súčasné umenie v strednom Nórsku, ktorá bola slávnostne otvorená na jeseň 2016.

Helena bude hovoriť o role umeleckých inštitúcií a vzťahu medzi umením a politikou. Prečo je maľba politická? Alebo – umenie je o robení rozhodnutí.