27.4., 19:00, Open Gallery, Baštová 5

Finálne podujatie sezóny OTÁZKY VÔLE predstaví dlhodobých diskutérov — psychiatra a umelca Jána Ballxa a umelca a kurátora Borisa Ondreičku — kriticky testovať vzťahy objektu a subjektu, individuality a kreativity v ich etických významoch a rozpätiach medzi miestnym (subkultúrnym), diasporickým a planetárnym. Kritické testovanie v tomto zmysle znamená nevyhnutné uplatňovanie viacerých disciplinárnych expertíz za účelom plastickejšieho zobrazenia pojmov individuality a kreativity i zbavovanie sa niektorých klišé (topoi a memes), ktoré oddelené odbory do spomínaných elementov udomácňujú samostatne.