Laboria Cuboniks

Laboria Cuboniks (nar. 2014) je xenofeministická skupina, pokrývajúca päť krajín a tri kontineny. Snaží sa o zbúranie konceptu rodu, zničenie ‘rodiny’ a odstránenie prirodzenosti ako hlavnej ručiteľky nerovných politických pozícií. Meno skupiny je prešmyčkou mena ‘Nicolas Bourbaki’, pseudonymu, pod ktorým začiatkom 20. storočia tvorila skupina prevažne francúzskych matematikov, snažiacich sa o afirmáciu abstrakcie, všeobecnosti a rigoróznosti v matematike.