Lukáš Likavčan

Pôsobí ako doktorand na Katedře environmentálních studií FSS MU a ako environmentálny editor v online denníku A2LARM. Vyštudoval filozofiu na Katedře filosofie FF MU, študoval tiež sociológiu na Boğaziçi University v Istanbule a výskumne pôsobí na Wirtschaftsuniversität Wien. Zaoberá sa materialistickou, post-marxistickou a post-štrukturalistickou filozofiou, filozofiou technológií a politickou ekonómiou a ekológiou. Vo svojom dizertačnom projekte sa venuje politicko-technologickej imaginácii post-kapitalistických spoločností. Momentálne pripravuje antológiu prekladov diel súdobého filozofického realizmu.