Nóra Ružičková

Nóra Ružičková (1977, Bratislava) je aktívna v oblasti vizuálneho umenia a literatúry. Od roku 2009 pracuje ako asistentka a od roku 2011 ako odborná asistentka na Katedre intermédií a multimédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v súčasnosti vedie ateliér Obraz/zvuk/text a kontext. Vo svojich výtvarných projektoch sa dlhodobejšie venuje umeleckému bádaniu na poli umenia ako inštitúcie. Tiež sa programovo venuje mapovaniu vzťahov obrazu a textu, vizuality a textuality nielen v rámci inštitúcie umenia, ale aj v širšom rámci kultúry.Mnohé z jej projektov sú založené na spolupráci, jednak s inými umelkyňami a umelcami, ale aj s ľuďmi z mimoumeleckej sféry. Publikovala doposiaľ päť básnických zbierok a jednu zbierku experimentálnej poézie a prózy.