Organizátor:
partneri
Partneri:
partneri partneri partneri
Partner projektu:
partneri

Ústredný príspevok Kunsthall Trondheim, ktorý osobne prezentovala jeho kurátorka Helena Holmberg, spočíva v intelektuálnych, umeleckých a poznanie-tvoriacich otázkach. Helena Holmberg je odborníčkou s mimoriadnou históriou projektov v tejto oblasti. Kunsthall Trondheim pod jej vedením získalo pozíciu experimentálneho centra v súčasnom myslení.

Slovenská republika (a širšie i stredoeurópsky región) má odlišné kultúrno-historické a sociálne podmienky ako Nórsko. Partnerstvo medzi Nadáciou otvorenej spoločnosti a Kunsthall Trondheim preto predstavuje zmysluplnú výmenu rôznorodých psychosociálnych a kultúrnych skúseností v podobných oblastiach (migrácia, menšinová politika, povedomie občianskej spoločnosti atď.), ktorá je vzájomne obohacujúca… kunsthalltrondheim.no

 
Mediálni partneri:
partneri partneri partneri partneri
partneri partneri partneri

Projekt Otázka vôle je financovaný príspevkom vo výške 117 213 eur z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk