Organizátor:
partneri
Partneri:
partneri partneri partneri partneri
Mediálni partneri:
partneri partneri partneri partneri
partneri partneri partneri

Projekt Otázka vôle je financovaný príspevkom vo výške 117 213 eur z grantov Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk