Ursula Mayer

Ursula Mayer je rakúska mutlimediálna umelkyňa žijúca v Londýne. Vo svojich filmoch Gonda a Cinesexual zobrazujúcich transrodovú modelku Valentijn de Hingh, sa zaoberá témou rodu. Filmy 33 Portland Place, Keeling House a Villa Mairea zase skúmajú vzťah ľudskej identity a architektúry. V roku 2007 získala cenu Otto Mauer Prize. V roku 2014 bola tiež ocenená najprestížnejším ocenením za experimentálny film – cenou Dereka Jarmana.